บ้านเมือง – สุดยอด! ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนได้ 13 สายพันธุ์

บ้านเมือง – สุดยอด! ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนได้ 13 สายพันธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 09:30 น.

ภูมิภาค

สุดยอด! ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนได้ 13 สายพันธุ์

วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 11.44 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

วันที่ 9 ส.ค.66 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ สามารถเพาะพันธุ์ได้กว่า 13 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเพาะเลี้ยงขยายหลายสายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ในเชิงพาณิชย์ เช่น ปลาการ์ตูนตัวส้มขาว ปลาการ์ตูนลายปล้อง ปลาการ์ตูนอินเดียน เริ่มเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลือกพ่อพนธ์แม่พันธ์  นำมาผสมพันธ์กัน ได้ลูกมา นำมาผสมพันธ์กับอีกสายพันธ์ หลายๆรุ่น  ทำให้ได้สายพันธ์ปลาการ์ตูนที่มีความสวยงาม เป็นที่นิยมของตลาด เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลาและประชาชนทั่วไป นำไปเลี้ยง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ นอกจากนี้การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน สามารถลดปริมาณการลักลอบจับในท้องทะเล ตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

นายธีรวัฒน์ จริตงาม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดเผยว่า ปุจุบันทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน ส่วนใหญ่เป็นสายพันธ์เลือกผสม ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธ์มแล้ว จากการปรับปรุงสายพันธ์ทำให้ได้สายพันธ์ปลาการ์ตูนที่หลากหลาย มีรูปทรง สีสัน แตกต่างกัน เป็นไปตามหลักสายพันธุ์ศาสตร์ โดยปลาการ์ตูนที่เพาะเลี้ยงได้เหมาะสำหรับเลี้ยงในตู้ปลาสวยงาม ไม่ไม่สามารถนำปล่อยสู่ทะเลได้ เนื่องจากเป็นสิ่งแปลกปลอม อาจส่งผลกระทบต่อสายพันธ์ปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติเดิม ปัจจุบัน จากการสอบถาม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำ ทราบว่าจำนวนปลาการ์ตูนตามแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากธรรมชาติระบบนิเวศน์ทางทะเลมีความสมบุรณ์ และมีการลักลอบจับลดลง 

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่