มาถึงแล้ว! กำหนดการพิธีนวราตรีและขบวนแห่ประเพณี ประจำปี 2566 วัดแขก สีลม สาธารณรัฐเช็ก มีเมื่อไหร่?

เผยกำหนดการพิธีนวราตรีและขบวนแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัศมี วัดแขก สีลม

เมื่อวันที่ สิงหาคม เพจ Hinu Meeting (Fn Pge) ได้เปิดเผยข้อมูลกำหนดพิธีนวราตรี และงานประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัศมี ประจำปี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เริ่มตั้งแต่ – ตุลาคม กำหนดในแต่ละวันดังนี้

วันเสาร์ที่ ตุลาคม

พิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) พิธีบูชาเทพแห่งแผ่นดิน เทพนพเคราะห์ ๙ ราศี พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อพระมหาเทวีและมหาเทพทุกพระองค์ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถเพื่อเริ่มพิธีนวราตรีประจำปี 0

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีเย็น .00 น

วันอาทิตย์ที่ ตุลาคม

เริ่มพิธีนวราตรี ประจำปี

 • พิธีเช้า 0.00 น.
 • พิธีเย็น .00 น. นมัสการเจ้าแม่มหาทุรคา
 • เมื่อเวลาประมาณ .0 น. ได้มีการอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นสู่เสา

วันจันทร์ที่ ตุลาคม

พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคา

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีไหว้ครู .00 น
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันอังคารที่ ตุลาคม

พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคา

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีไหว้ครู .00 น
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันพุธที่ ตุลาคม

พิธีบูชาพระแม่ลักษมี

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีไหว้ครู .00 น
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันพฤหัสบดีที่ ตุลาคม

พิธีบูชาพระแม่ลักษมี

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีไหว้ครู .00 น
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันศุกร์ที่ 0 ตุลาคม

พิธีบูชาพระแม่ลักษมี

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีไหว้ครู .00 น
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันเสาร์ที่ ตุลาคม

พิธีอภิเษกพระศรีมหาอุมาเทวีและพระศิวะมหาเทพ

 • พิธีเช้า 0.00 น. (พิธีมงคลสมรส)
 • พิธีบูชาโฮมุม .00 น. (บูชาพระแม่เจ้า)
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันอาทิตย์ที่ ตุลาคม

พิธีบูชาพระแม่ปาง

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีไหว้ครู .00 น
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันจันทร์ที่ ตุลาคม

พิธีบูชาพระแม่มหาสรัสวดี

 • พิธีเช้า 0.00 น
 • พิธีไหว้ครู .00 น
 • พิธีบูชาใหญ่ .0 น

วันอังคารที่ ตุลาคม

 • ขบวนแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมี ปี ขบวนเริ่มเคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เวลาประมาณ .0 น. เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ ตุลาคม

พิธีชักธงสิงห์และพิธีสรงน้ำพราหมณ์และคนทรง

 • เริ่มพิธีเวลา .00 น. หลังเสร็จพิธี พราหมณ์จะผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ที่ทำพิธีให้ลูกศิษย์ทุกคนฟรี

สำหรับ พิธีนวราตรี (นวราตรี)และขบวนพาเหรดแบบดั้งเดิมในวัน Vijysmi นั่นเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคม พิธีกรรมหลักของเทศกาลคือการแห่เจ้าแม่ทุรคาไปตามถนนในเมือง ผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ เต้นรำ ร้องเพลง และเฉลิมฉลองตลอดทั้งวัน เทศกาลนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความสุข ความสามัคคี และความสงบสุข