วิธีทำปกรายงาน ออกแบบปกรายงานที่สวยงาม ถูกต้อง จัดหน้ายังไง?

ปกรายงานหรือปกรายงาน เป็นการทบทวนความรู้วิชาต่างๆ เย็บเล่มส่งอาจารย์ประจำวิชา แต่ละโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา นิยมให้นักเรียนส่งรายงานพร้อมกับคะแนนผลการเรียน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทำรายงาน ทั้งรายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม รูปแบบปกรายงานที่ถูกต้องมีดังนี้

รายงานที่ถูกต้องครอบคลุมวิธีการเขียน

ปกรายงานถูกต้องตามแบบฟอร์มของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ปกรายงานวิชาการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ปกรายงานภาษาอังกฤษ

(ชื่อและเลขทะเบียน)

ปกรายงานภาษาไทย

(ผู้ผลิต, ชื่อ, นามสกุล)

ชื่อหัวเรื่อง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
สาขา
(5)
ภาคการศึกษาปีการศึกษา
สถาบัน

ส่วนประกอบของปกรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. รายงานเรื่อง

หัวเรื่อง: ครอบคลุมบรรทัดบนสุดของรายงาน ต้องพิมพ์คำว่า “รายงาน”
บรรทัดที่สอง: เรื่อง..

บรรทัดแรกของรายงานพิมพ์คำว่ารายงาน และบรรทัดต่อไปตามด้วยเรื่อง โดยปกตินิยมพิมพ์ขนาดตัวอักษรตั้งแต่ 20px ขึ้นไป โดยวางข้อความไว้กลางหน้าเสมอ

2. ชื่อผู้แต่ง

ปกรายงานที่ถูกต้อง ชื่อผู้แต่งอยู่ด้านล่างสุดของเรื่อง โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัดที่เหมาะสม หากมีเพียง 1 รายงาน จะใส่เพียงนามสกุลเดียวเท่านั้น แต่ถ้าเป็นรายงานกลุ่มจะใส่ชื่อทีละตัวด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เรียงตามรูปแบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

3. รายงานฉบับนี้เสนอ

แบบปกรายงาน. หลังคำว่าข้อเสนอจะใส่ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ในส่วนนี้ควรใส่ชื่ออาจารย์ให้ถูกต้อง เพราะเวลาส่งอาจารย์ หรือเอามารวมกันในห้องอาจารย์ จะได้ไม่สลับ ไม่สับสนในวิชาเดียวกัน ชั้นเรียนเดียวกัน อาจมีผู้สอนหลายคน หรืออาจารย์คนเดิมรับผิดชอบสอนในระดับต่างๆ จะได้ไม่สูญหาย

4. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

ปกรายงานทั่วไป ชื่อรายวิชา และ รหัสวิชา จะอยู่ใต้ชื่อผู้สอนเสมอ เช่น “รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ว.0001” เพราะเรื่องเดียวกันอาจมีตัวย่อได้หลายตัว เพื่อไม่ให้สลับกับคลาสอื่นต้องเขียนให้ถูกต้อง

5. ภาคการศึกษา ปีการศึกษา สถาบัน

ส่วนสุดท้ายของปกรายงานของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ให้ใส่ภาคเรียน ปีการศึกษา สถาบันเสมอ เช่น “ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียน….” เพราะเป็นเอกสารอ้างอิง. เพื่อที่วันหนึ่งจะมีการประกวดโครงงานจากหลายสถาบันจึงจะเรียกรางวัลให้ถูกคน

ฉันควรใช้ฟอนต์ขนาดใดสำหรับหน้าปกรายงาน

ขนาดตัวอักษรที่ใช้ทำปกรายงาน ปกรายงานจะมี 5 ส่วนตามที่กล่าวมา หากใช้ฟอนต์ยอดนิยม มักจะอยู่ที่ขนาด 20px แต่ถ้ามีผู้ร่วมงานหลายคนก็สามารถใช้ลดขนาดได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้ตัวอักษรน้อยกว่า 16px เพราะมันจะเล็กมองไม่เห็นชื่อ. อย่างไรก็ตาม โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยกำหนดขนาดตัวอักษรและแบบอักษรไว้เสมอ เพื่อความสะดวกของนักเรียน นักศึกษา จะสามารถจัดหน้ากระดาษได้โดยไม่ตกขอบกระดาษ

หน้าปกรายงาน Canva คืออะไร

หน้าปกรายงาน Canva เป็นความช่วยเหลือด้านการออกแบบของ Canva พร้อมเทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบทั่วโลก แต่เนื่องจากแบบของทุกคนอาจไม่ตรงกับแบบของสถาบัน ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามสถานศึกษาหรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ด้วยฟอนต์ตัวอักษรลายการ์ตูนที่ดูสวยงาม และรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้ Canva เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ช่วยออกแบบปกรายงานหน้าแรก ช่วยในการจัดระเบียบหน้า และยังมี template อื่นๆ ที่ใช้งานง่าย

เข้าเล่มและทำปกรายงานแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ปกรายงาน โดยปกติจะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 และมีวิธีเข้าเล่มโดยการเข้าเล่ม หรือเจาะรูกระดูกงู ดังนั้น เมื่อทำปกรายงานเสร็จแล้วต้องเหลือสันไว้สำหรับเข้าเล่มปกรายงานแต่ละเล่มมีประโยชน์อย่างไร?

1. ปกรายงานน่ารัก ลายการ์ตูน 10 แผ่น

ปกรายงานน่ารักๆ ไม่ต้องสั่งพิมพ์เอง จำนวนต่อชุดคือ 10 แผ่น ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท ลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์และซานริโอ้

2.ปกรายงาน แพ็คละ 50 แผ่น

ปกรายงานนักเรียน ลายแฟนซี บรรจุห่อละ 50 แผ่น ราคา 49 บาท แผ่นละ 1 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการประหยัดเงิน ทำปกรายงานสวยๆ เข้าเล่มกับวิชาต่างๆ ได้ง่าย ส่วนระดับชั้นที่ต้องส่งรายงานประจำก็เก็บไว้ที่บ้าน ครูสั่งงานเมื่อไหร่ก็พร้อมส่ง

3. แท่งพลาสติก เข้าเล่มรายงานเป็นปกรายงานสีสันสดใส

สันปกพลาสติก สำหรับเข้าเล่มปกรายงาน ขนาด 3, 5, 6, 10, 15 และ 17 มิลลิเมตร สีสันสดใส สำหรับทำปกรายงานของนักเรียน หรือเข้าเล่มเอกสารบัญชีบริษัท แพ็คละ 12 ชิ้น ราคาเริ่มต้น 22 บาท

4.ใบปะหน้า ปกรายงาน ปกสมุดใส แพ็คละ 30 แผ่น

การทำปกรายงานที่ต้องเย็บเล่ม ติดกาว เวลาเข้าเล่มให้สวยงาม เลือกใส่ปกใส ป้องกันน้ำและฝุ่นสำหรับรายงานที่มีความสำคัญ ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับปก จำนวน 30 แผ่น ราคาเริ่มต้น 19 บาท

5.ปกพลาสติกใส แผ่นละ 4 บาท

ปกรายงานมีขนาดเท่าหนังสือเล่มหนาที่ต้องเสริมความแข็งแรง สามารถเลือกปกพลาสติกได้โดยไม่ต้องซื้อยกโหล ราคาเริ่มต้นแผ่นละ 4 บาท

ปกรายงานส่วนใหญ่มักทำด้วยกระดาษขนาด A4 และมีฟอนต์สวยงามที่หน้าปก อ่านง่าย และเพิ่มจุดเด่นด้วยการปูแผ่นพลาสติกใสทับ สำหรับผู้ที่มีลูกวัยเรียนหลายคนในเวลาเดียวกัน การซื้อปกรายงานสำเร็จรูปไว้สำรองจะคุ้มค่ากว่าการซื้อทีละเล่ม ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์จำหน่ายปกรายงานและสันปกส่งถึงบ้านเพื่อช่วยให้พ่อแม่และผู้ปกครองสะดวกมากขึ้น