สุดยอด! ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ เพาะพันธุ์ “ปลาการ์ตูน” ได้กว่า 13 สายพันธุ์


กระบี่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ เพาะพันธุ์ ปลาการ์ตูน ได้กว่า 13 สายพันธุ์ เดินหน้าส่งเสริมการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ลดการลักลอบจับ ค้าขาย ปลาการ์ตูนตามธรรมชาติ


วันนี้ (8 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ สามารถเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนได้กว่า 13 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเพาะเลี้ยงขยายหลายสายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ปลาการ์ตูนลายส้มขาว ปลาการ์ตูนลายปล้อง ปลาการ์ตูนอินเดียน

โดยเริ่มเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากธรรมชาติ นำมาผสมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ ได้ลูกออกมา นำมาผสมพันธ์กับอีกสายพันธุ์หลายๆรุ่น ทำให้ได้สายพันธุ์ปลาการ์ตูนที่มีความสวยงาม กว่า 13 สายพันธุ์ เป็นที่นิยมของตลาด เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลาและประชาชนทั่วไป นำไปเลี้ยง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ นอกจากนี้การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน สามารถลดปริมาณการลักลอบจับปลาในท้องทะเล


นายธีรวัฒน์ จริตงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทางศูนย์ฯได้ทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน เป็นสายพันธุ์เลือกผสม ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์มาแล้ว จากการปรับปรุงสายพันธุ์ทำให้ได้สายพันธุ์ปลาการ์ตูนที่หลากหลาย มีรูปทรง สีสัน แตกต่างกัน เป็นไปตามหลักสายพันธุ์ศาสตร์

โดยปลาการ์ตูนที่เพาะเลี้ยงได้เหมาะสำหรับเลี้ยงในตู้ปลาสวยงาม ไม่สามารถนำปล่อยสู่ทะเลได้ เนื่องจากเป็นสิ่งแปลกปลอม อาจส่งผลกระทบต่อสายพันธุ์ปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติเดิม จากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำ ทราบว่าจำนวนปลาการ์ตูนตามแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากธรรมชาติระบบนิเวศน์ทางทะเล ยังมีความสมบูรณ์ และมีการลักลอบจับลดลง