เจ้าแม่กาลี ผู้ทำลายล้างพลังชั่วร้าย

แม่กาลี รูปแบบหนึ่งของแม่อุมาเทวี เป็นเทวรูปที่น่าเกรงขาม แต่ในบันทึกทางศาสนา เจ้าแม่กาลีเป็นผู้ทำลายพลังชั่วร้าย

ความเชื่อในพลังที่มองไม่เห็น แต่มันสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ เป็นความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้นเพราะคนกลัว เริ่มต้นด้วยความเชื่อในอำนาจหลังความตาย ต่อไปเป็นเรื่องราวของเหล่าทวยเทพ และกลายเป็นความเชื่อทางศาสนา เช่นเดียวกับประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลที่มีการบูชาดวงวิญญาณ ต่อมาเป็นพราหมณ์และค่อย ๆ เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ที่ผู้คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐาน

อย่างไรก็ตามความเชื่อในปัจจุบันเริ่มเติบโตขึ้นเนื่องจากความเปราะบางของสังคมที่ไม่มีการพึ่งพาอาศัยกัน รวมถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้ผู้คนต้องการสมอและส่งผลให้ไอดอลมากมายมีเรื่องราวสมมติมากมาย และรูปเคารพที่น่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ผู้คนเกรงกลัว

รูปเคารพของเทพเจ้า มีเทพธิดาที่น่าเกรงขามอยู่ และเป็นไอดอลที่ยึดติดกับศาสนาและได้รับความศรัทธาสากลหรือขอพรให้กับตัวเอง ควรเลือกไอดอลที่มีต้นกำเนิด และมีความเชื่อที่ถูกต้อง เช่น กาลี ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี ถือเป็นเทวรูปที่น่าสะพรึงกลัวได้ แต่ในบันทึกทางศาสนา เจ้าแม่กาลีเป็นผู้ทำลายพลังชั่วร้าย

พระแม่กาลีได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพีแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ คอยปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ชั่วร้ายปกป้องความดีและเก่งในความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว เธอเป็นเทพีฮินดู ผู้นำมหาวิทยาลัย กลุ่มเทวีตันตระ 0 องค์ เป็นตัวแทนของปาราวตีรูปแบบต่างๆ

รูปแบบดั้งเดิมของกาลีคือเธอเป็นผู้ทำลายพลังชั่วร้าย และถือเป็นศักติที่ทรงพลังที่สุด อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสี่กาวอีกด้วย ตามประเพณีตันตระของไชวะ ความเชื่อพื้นฐานคือเธอเป็นผู้ทำลายความชั่วร้ายและเป็นผู้พิทักษ์ผู้บริสุทธิ์ ในยุคต่อมา เจ้าแม่กาลีได้รับการบูชาในสถานะต่างๆ เช่น เจ้าแม่สูงสุด พระมารดาแห่งจักรวาล อสิสักติ หรือ อสีปรศักติ ประเพณีการบูชาเธอและตันตระบังเป็นความจริงสูงสุด

เธอยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพีผู้พิทักษ์ผู้ที่เข้าสู่โมกษะ (การปลดปล่อย) ไอดอลทั่วไปของกาลีมักจะแสดงให้เธอยืนหรือเต้นรำบนร่างของพระศิวะ พระสนมของพระราชินีซึ่งนอนเงียบๆ ข้างใต้พระองค์ ได้รับการสักการะในหมู่สาวกศาสนาฮินดูในอินเดีย เนปาล และสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

ตำนานเล่าว่า ในอดีตมีสัตว์ประหลาดยักษ์หรือปีศาจชื่อมาทูหรือสัตว์เดรัจฉานที่ยากจะปราบได้ แต่อุมาเทวีผู้มีจิตใจกล้าหาญอาสาปราบปีศาจตนนั้น จากนั้นกาลีก็ไปบำเพ็ญตบะและขอพลังวิเศษจากพระศิวะเพื่อเอาชนะปีศาจตัวนี้ อุมาเทวีจึงมาจุติเป็นกาลี

แม่กาลีมีลักษณะผิวคล้ำ ใบหน้าของเขาดุร้ายมีพระ 0 รูปถืออาวุธสังหาร ลิ้นยาวยื่นออกมาถึงหน้าอก มีเลือดไหลออกจากปาก สวมพวงมาลารอบคอ แต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามนั้น แท้จริงแล้ว แม่กาลีเป็นคนมีจิตใจเมตตาเหมือนมหาสมุทร มอบความรักความเมตตาอันไม่สิ้นสุดแก่มวลชน เพื่อปกป้องผู้ประพฤติตนดีและทำลายล้างความชั่วร้ายทั้งปวงจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมารดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล เจ้าแม่กาลี เปรียบได้กับเจ้าแม่กวนอิมในอิริยาบถพันมือ ซึ่งเป็นอิริยาบถปราบภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้าย

ตามความเชื่อของชาวฮินดู การบูชาพระแม่กาลีจะทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น เอาชนะปัญหาและอุปสรรคของชีวิตและสามารถต่อสู้กับความชั่วร้าย ทำลายพลังที่ไม่ดี รวมถึงเจ้าแม่กาลีที่ให้ความกล้าหาญความแข็งแกร่งและพลัง

นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผู้สักการะจากอันตรายและอุบัติเหตุอีกด้วย กำจัดศัตรูในชีวิต ปราบมารในใจเรา มารในที่นี้หมายถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเราที่เราอยากเปลี่ยนแปลง และสำหรับใครที่ทำผิดต่อคน เช่น ทำดีกับใครแล้วตอบไม่ดี แม่กาลี จะช่วยคนทำดี ย่อมได้สิ่งดีๆ รวมไปถึงถ้าใครเดือดร้อนด้วย มีหน้าที่ดูแลครอบครัว แม่กาลีจะช่วยบรรเทาปัญหา

นอกจากนี้หากใครประสบเคราะห์ร้าย ลึกลับ และโชคร้าย พระองค์ก็จะทรงช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นให้หายไป และจะนำความสุขความเจริญมาสู่ผู้บูชา อีกทั้งยังช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย และความเจ็บป่วยต่างๆ ส่งเสริมโชคลาภ ความมั่งคั่ง และสนับสนุนยศศักดิ์

โดยมีพระแม่กาลีมีอานุภาพมหาศาล คนจึงนับถือท่าน เพราะหากผู้บูชามีศรัทธาแรงกล้าและประพฤติตนดีทั้งกาย วาจา และใจ พระองค์ก็จะประทานพร พรสักเท่าไรก็จะสำเร็จดังปรารถนาทุกประการ